Home Numismatika
Numismatika

Numismatika, psáno také někdy jako numizmatika (z lat. nummus = peníz, mince) je historická věda , která se zabývá platebními prostředky (mincemi, bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cennými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, žetony a předmincovními typy platidel) a jejich historickou úlohou.

V užším slova smyslu je to historická věda, která se zabývá pouze kovovými penězi, mincemi, v souvislosti s hospodářskýámi a sociálními jevy, osvětluje dějinný vývoj a dějinný úkol peněz.

 

Podrobnější charakteristika

Numismatika má název z řeckého nómisma (latinského nummus), tj. peníz a nómos, tj. právo, obyčej. Ze samotného názvu vyplývá důraz na normativní funkci peněz ve společnosti. Numismatika se neomezuje jen na peníze, které se užívaly v minulosti. Je to věda o vývoji a funkci platebních prostředků. Orientuje se jak na předmincovní typy platidel a mince, tak na početní peníze (žetony) a kreditní platidla. Zkoumá i medaile podobné mincím a vydané na památku osob či události, které nebyly určeny k placení, tato problematika spíše souvisí spíše s faleristikou. Platidla jsou významným pramenem historického poznání.

Numismatika se zabývá nejen historií peněz, ale i společenskou funkci platidel. Platební prostředky prošly podobným vývojem jako jiné míry, postupně získávaly konvenční charakter. Přitom jejich reálná hodnota ustupovala. Kovové peníze se rozšířily až na určitém stupni civilizačního vývoje. V novověku byly vystřídány papírovými penězi, v současnosti v platebním styku převažují bezhotovostní peníze. Z hlediska sociálně ekonomického vývoje numizmatika prošla obdobím předmincovním, mincovním a pomincovním (postmonetárním).

Vzhledem k asynchronnímu vývoji v širších evropských a světových souvislostech se numizmatika dělí podle tří kritérií:

 

1) geografické dělení podle kontinentů a územně politických celků,

2) chronologické dělení na předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla,

3) měnové dělení podle měnových systémů a platidel tvořících měnovou soustavu určitého státu či územního celku.

 

Numismatika sleduje především kovové peníze čili mince, které jsou důležitým pramenem pro poznání ekonomických, právních, politických, sociálních a kulturních poměrů doby, v níž vykonávaly funkci platidla. Numismatické prameny jsou po shromáždění podrobeny kritice a interpretovány, tedy správně vyhodnoceny a vyloženy

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384