Home Numismatika Platidla na českém území
Platidla na českém území

Před vznikem prvních mincí fungoval výměnný obchod. Dalo se také platit železnými pruty, dobytkem nebo kiráty (plátěné šátky).

Statéry

Prvním platidlem, které na našem území známe, jsou duhovky. Jde o keltské zlaté mince (statéry) a duhovky jim kdysi začali říkat lidé, kteří je občas nalézali na polích po prudkém dešti, který tyto mince omyl a ty se potom třpytily ve slunci. Lidé tyto zlaté mince spojovali s duhou a domnívali se, že padají právě z ní.

Denáry

• platilo se jimi asi od poloviny 10. století do 13. století

• rozdělujeme dva druhy: české a moravské denáry

• byly na nich křesťanské motivy

• kolem roku 1050 byla uskutečněna měnová reforma, nově ražené denáry mají menší rozměry a hmotnost, jakost stříbra byla určena na 0,960, často však obsah stříbra klesal na zlomek původně stanovené hodnoty

• hodnota - 1 denár = deset slepic, nebo ječmen pro koně na 40 dní

Brakteáty

• vydávány Přemyslem Otakarem I. a Přemyslem Otakarem II.

• dělíme je na české (asi 1210 - 1300) a moravské brakteáty (asi 1250 - 1300)

• nebyly rovné, ale zvlněné (proto též nazývány plecháče). Proto se nedaly skládat do hromádek, nápisy se rozmazávaly a důsledkem toho bylo jejich stažení z oběhu.

• hodnota - 2 až 4 plecháče = kus sýra, 12 plecháčů = jehně, 120 plecháčů = pytel žita v době hladu

Groše

• raženy v Kutné Hoře, která byla v době objevení stříbrných nalezišť téměř stejně velká jako Praha

• ovládly střední Evropu • platily od roku 1300 do konce 16. století, ale v oběhu zůstaly ještě pár dalších století jako drobné

• groš se dělil na 12 haléřů neboli parvů

• hodnota ve 14.století - 2 haléře = jedno vejce, 1 groš = kus másla nebo sýra, 3 groše = sekera, 22 až 55 grošů = kráva

• hodnota v 15.století - 1 groš = slepice, 1 groš = 18 cihel, 24 až 40 grošů = kráva, 12 grošů = kůň

• hodnota v 16.století - 1 groš = uzda, 3 groše = hrábě, 5 grošů = kopa vajec

Tolary

• dal razit Jáchym Šlik

• ze stříbra v Jáchymově

Krejcary

• platily od vzniku Habsburské monarchie roku 1526

• souběžně s nimi se používaly také bankocetle, první papírové peníze zavedené na českém území

Koruny

• korunová měna byla vyhlášena 11. srpna 1892, staré zlatkové peníze však dlouho zůstávaly v oběhu, korunové bankovky přišly do oběhu až 1900. Koruna byla rozdělena na 100 haléřů (halířů). Z přepočítacího poměru 2:1 (10 korun představovala 5zlatková bankovka) vzniklo dodnes známé lidové označení „pětka“ pro desetikorunu. Po rozpadu Rakouska-Uherska byla (po dlouhých diskuzích) převzata korunová měna pouze jednou nástupnickou zemí - Československou republikou. První bankovky byly vydány již v roce 1919, ale první mince (20h a 50h) byly raženy s letopočtem 1921 (existují i zkušební ražby se starším letopočtem) a dány do oběhu až v roce 1922.

• současné platidlo

• měly spoustu podob měnové/peněžní odluky/reformy:

1) 1919 - oddělení RU a ČSR měny

2) 1945 - odebrání peněz z oběhu a jejich uložení na vázané účty (měněno až 500K v poměru 1:1).

3) 1.6.1953 - výměna peněz v poměru až 1:50 (ceny změněny v poměru 1:5), zrušení vázaných vkladů aj.

4) 1993 - oddělení české a slovenské měny.

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384