Home Slovenské mince
Slovenské mince

Vývoj mincí na území Slovenska byl prakticky stále úzce sjatý s naší zemí, patrnější byl až uherský vliv za vlády dynastie Habsburků. Slovensko a Čechy byly po staletí součástí Rakousko-Uherské monarchie. Nejvýznamější mincovnou je od 17. listopadu 1328 Kremnice, založená uherským králem Karlem Robertem z Anjou. Zároveň s tím král povyšuje osídlení na bohatých ložiscích zlata na svobodné královské město. Od roku 1335 je doložena ražba zlatých florénů, počátkem druhé třetiny 14. století jsou raženy kremnické dukáty, které se po několik století staly oblíbenými po celé střední Evropě díky své stálé kvalitě a vysokému obsahu drahého kovu.

Za vlády Ferdinanda I. se Slovensko společně s celým Uherskem dostává stejně jako Čechy pod nadvládu Habsburků. Během vlády Leopolda I. jsou raženy známé široké Tolary.

Zajímavé jsou ražby jednoho z posledních protihabsburských povstalců sedmihradského knížete Františka II. Rákócziho. Pro období od roku 1705 byly typické nouzové měděné mince - poltury a jejich násobky. Za mince z ušlechtilých kovů (stříbrné poltury, půltolary, "zlatníky" a zlaté dukáty) mohli povstalci nakupovat zbraně v zahraničí.

Největší objem v kremnické mincovně nastal za vlády dcery Karla VI. velmi známé císařovny Marie Terezie v období druhé poloviny 18.století, která měla velmi rozmanité mincovnictví.

Ke konci 19. století se mincovna v Kremnici stává jedinou mincovnou bývalého uherského království, která měla dokonce i monopol na rafinaci vzácných kovů.

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384